českyčesky  |  englishenglish

Aktuality

PF 2021

Děkujeme za přízeň v uplynulém roce a letech. Věříme, že i v příštím roce budou příležitosti ke společným setkáním, ať už v rámci platformy YMBSA, nebo..

Vladimíra Franze budou opravovat jako Národní divadlo: Chystá se na rekonstrukci tetování

CO SI VLADIMÍR FRANZ MYSLÍ o české hymně, o bulváru, o naší společnosti? Jak hodnotí současnou situaci? Jak vzpomíná na svou kandidaturu a prezidentské klání? Jak..

LISTOPADOVÝ HOST YMBSA VLADIMÍR FRANZ NEJEN O BULVÁRU

Co si myslí o bulváru? Proč nemá rád počítač? Co se mu podařilo vytvořit letos v ateliéru? Co ho čeká v nejbližší době?

LISTOPADOVÝ HOST YMBSA VLADIMÍR FRANZ O PREZIDENTSKÉ VOLBĚ.

Je to dva roky ode dne, kdy hned dvacet osobností kandidovalo na post prezidenta České republiky v první přímé volbě. Do souboje nakonec prošlo pouze devět z nich. Petici..

networkingová akce - přední astronomové, Štefánikova hvězdárna

Zajímavé odkazy

network reporter

info banka

mbsa journal

soutěžní bulletin

foto galerie

Navázání spolupráce s YES

 

Spolupráce s nadnárodní organizací YES, jež sdružuje 17 obdobně zaměřených uskupení s téměř 40 000 členy, byla zahájena 18. dubna 2009, kdy do Prahy zavítal pan Suat Lemi Sisik (vedoucí zahraničního zastoupení tureckého členského sdružení Tügiad a zároveň generální ředitel YES).

Praha 23. dubna 2009 – Schůzka, které se účastnil Suat Lemi Sisik (Director General YES), Peter Compel´ a Lea Zídková (zástupci Young MBSA), se odehrávala v sídle sdružení a hodnocena byla jako oboustranně velmi podnětná a přínosná.
Setkáním byla formálně zahájena komunikace s YES, jež by měla vyústit v dlouhodobou nadnárodní spolupráci. Young MBSA tímto zahájila dialog s podobnými, již existujícími mezinárodními uskupeními.

YES je nejdůležitější mezinárodní evropskou organizací mladých podnikatelů. Založena byla národními (rakouskými) uskupeními v roce 1988, o tři roky později začala spolupracovat se zahraničními skupinami a sdruženími (zakládající členové: Rakousko, Francie, Německo, Řecko, Itálie a Portugalsko), v roce 1993 se stal oficiálním sídlem YES Brusel, z něhož zástupci bedlivě sledují dění v EU. V současné době YES sdružuje zástupce z celkem 17 zemí – z Albánie, Belgie, Rakouska, Kypru, Německa, Řecka, Maďarska, Itálie, Kazachstánu, Portugalska, (Slovenska), Slovinska, Španělsko, Nizozemí, Turecka, Ukrajiny a Montenegra. Českého zástupce zatím nemá, byť o to velmi usiluje a již několikrát – doposud neúspěšně – oslovila vybraná sdružení. Nábor nových členů není uzavřen, snahou je získat reprezentativní spolupracovníky z celé (především střední a východní) Evropy, ale i z jiných kontinentů. Zahájen byl dialog s Brazílií a Iránem, Čínou, Malajsií, Singapurem, Filipínami a dalšími. YES každoročně organizuje tři až čtyři obchodní meetingy svých členů a hostů v rámci Evropy, jeden na jiném kontinentě (v tomto roce se setkání odehrají v Brazílii či Iránu). Hlavním cílem je sdružování členů s cílem výměny informací a rozšíření obzorů.


 V samém počátku zdůraznil Peter Compel´záměr Young MBSA, krátce pohovořil o podmínkách členství, zmínil preferovaný věk členů (YES i všechny dílčí uskupení mají obdobné preference – tedy věk do 45 let), hlavní oblasti zájmu – Management, Business, Science, Sport a Arts, způsob hospodaření atd. Nastínil také formu a cíle networkingových akcí a jejich frekvenci, zmínil důležitost zapojení mladých perspektivních jedinců, nutnost atraktivity www stránek a vhodné marketingové strategie.

 

Suat Lemi Sisik obdobně popsal činnost a fungování YES i dílčích sdružení a nabídl Young MBSA: Získání titulu „Observing member“ – přechodná forma členství pro uchazeče v prvním roce, následně se tito stávají „Full members“ (forma vzájemné spolupráce a případná forma členství Young MBSA bude ještě komunikována a následně upřesněna).Účast na tzv. Execom meetings, které se konají cca 3krát ročně: Madrid 18-20 June 2009 – vyslaní zástupci Young MBSA dostanou možnost účastnit se meetingu a krátce pohovořit o našem sdružení; Istanbul 24-26 September 2009, opět možnost účasti a prezentace Young MBSA; end of November – účast na každoročním výročním setkání členů.

 V budoucích týdnech a měsících bude Young MBSA v započaté konverzaci pokračovat, vývoj bude mapován na webových stránkách Young MBSA a YES.

 


   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x1px

Vyhledávání

hledej

Staňte se členem

Staňte se členem-podmínky člentsví

Spolupracujeme s

bowling

setkání a networking - Manažer roku Z. Frolík, Linet
1x1px
Young MBSA - mladí lidé v oblasti managementu, podnikání, vědy, sportu a umění
© copyright Young MBSA | redakční systém Atlantic